Relativity and Cosmology

   

Właściwości Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman

W artykule wyprowadzamy własności kinematyki ciał z uniwersalnym układem odniesienia (universal frame of reference - UFR, eter), którą nazwaliśmy Szczególną Teorią Eteru. W artykule wyjaśniono dlaczego eksperyment Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a nie były w stanie wykryć uniwersalny układ odniesienia. W artykule wyprowadzamy na podstawie geometrycznej analizy eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a inną transformację czasu i położenia niż transformacja Lorentza. Transformację wyprowadzamy przy założeniu, że istnieje uniwersalny układ odniesienia. UFR jest układem odniesienia wyróżniającym się tym, że prędkość światła jest w nim stała w każdym kierunku. W inercjalnych układach odniesienia poruszających się względem UFR, jednokierunkowa prędkość światła może być inna. Wyprowadzone zostały wzory na sumowanie prędkości dla prędkości bezwzględnej oraz prędkości względnych. Wyprowadzone zostały także zależności na skrócenie długości oraz dylatację czasu. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania autorów publikacji.

Comments: 19 Pages. The new physical theory called the Special Theory of Ether (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-07-02 13:41:25
[v2] 2017-12-30 22:55:16
[v3] 2019-04-10 16:38:42
[v4] 2019-05-04 17:10:26

Unique-IP document downloads: 78 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus