Relativity and Cosmology

   

Oryginalna Metoda Wyprowadzania Transformacji Dla Kinematyk Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Roman

Artykuł przedstawia oryginalną metodę wyprowadzania transformacji dla kinematyk z uniwersalnym układem odniesienia. Metoda ta pozwala na wyprowadzenie transformacji, które spełniają wyniki eksperymentów Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a tylko w niektórych układach odniesienia, np. w laboratoriach poruszających się względem uniwersalnego układu odniesienia z niedużymi prędkościami. Te uogólnione transformacje zostały nazwana uogólnionymi transformacjami Galileusza. Uzyskane transformacje są podstawą wyprowadzenia nowej teorii fizycznej, która została nazwana Szczególną Teorią Eteru. Uogólnione transformacje Galileusza można wyrazić od prędkości względnych (26)-(27) lub od parametru delta(v) (37)-(38). Na podstawie wniosków wynikających z eksperymentu Michelson’a-Morley’a oraz Kennedy’ego-Thorndike’a wyznaczony został parametr delta(v). Dzięki temu transformacje przyjmują szczególną postać (81)-(82), która jest zgodna z eksperymentami, w których mierzono prędkość światła. Na podstawie otrzymanych transformacji wyznaczone zostały wzory na sumowanie prędkości oraz prędkość względną. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autora.

Comments: 19 Pages. The new physical theory called the Special Theory of Ether (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-10-09 13:47:33 (removed)
[v2] 2018-03-24 20:01:59 (removed)
[v3] 2018-05-24 06:59:46
[v4] 2019-08-07 16:04:48

Unique-IP document downloads: 129 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus