Relativity and Cosmology

   

Fale Grawitacyjne W Grawitacji Newtona Oraz Krytyka Fal Grawitacyjnych Wynikających Z Ogólnej Teorii Względności (Ligo) (In Polish)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil

Najważniejszym wnioskiem z tego artykułu jest to, że z Ogólnej Teorii Względności nie wynikają żadne fale grawitacyjne tylko zwyczajna modulacja natężenia pola grawitacyjnego spowodowana wirowaniem ciał. Jeżeli zespół LIGO cokolwiek zmierzył, to tylko tą modulację, a nie falę grawitacyjną rozumianą jako nośnik grawitacji. Dyskusja ta pokazuje, że posługiwanie się w fizyce zbyt skomplikowaną matematyką prowadzi do błędnej interpretacji wyników (w tym przypadku być może winny jest rachunek tensorowy). Formalnie można obliczać różne rzeczy, ale nie wiedząc, co takie rachunki oznaczają przypisywać im błędną interpretacje. Ponieważ modulację natężenia pola grawitacyjnego nazwano we współczesnej fizyce falą grawitacyjną, dlatego my także postąpiliśmy w ten sposób, chociaż takie nazewnictwo jest mylące. W artykule wykazane zostało, że z prawa ciążenia Newtona wynika istnienie fal grawitacyjnych bardzo podobnych do tych, które wynikają z Ogólnej Teorii Względności. W artykule pokazane zostały różnice pomiędzy przebiegiem fal grawitacyjnych wynikających z grawitacji Newtona oraz przebiegiem fal grawitacyjnych wynikających z Ogólnej Teorii Względności, których pomiar został ogłoszony przez zespół LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Według obu teorii fale grawitacyjne są cyklicznymi zmianami natężenia pola grawitacyjnego. W artykule zaproponowana została metoda testowania interferometru laserowego do pomiaru fali grawitacyjnej używanego w obserwatorium LIGO. Przedstawiona została także krytyka wyników opublikowanych przez zespół LIGO.

Comments: 20 Pages. From the General Theory of Relativity do not result any gravitational waves, but just ordinary modulation of the gravitational field intensities caused by rotating of bodies (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2018-02-01 15:43:26
[v2] 2018-03-23 19:17:40
[v3] 2018-06-28 13:17:15
[v4] 2018-09-18 04:25:56

Unique-IP document downloads: 258 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus