Relativity and Cosmology

   

Wyjaśnienie Czym Jest Czas W Kinematykach Oraz Obalenie Mitów Rzekomo Wynikających ze Szczególnej Teorii Względności (In Polish)

Authors: Szostek Roman

W artykule wyjaśnione zostało na podstawie Szczególnej Teorii Eteru zjawisko dylatacji czasu oraz zjawisko skrócenia Lorentza-FitzGeralda. Przedstawione wyjaśnienia polegają na konstrukcji nowatorskich technicznych modeli tych zjawisk, a nie jedynie na ich klasycznym opisie. Dylatacja czasu jest naturalną własnością czasu mierzonego zegarem świetlnym. W artykule wykazano, że zjawisko dylatacji czasu jest dowodem istnienia uniwersalnego układu odniesienia, w którym propaguje oddziaływanie elektromagnetyczne. W artykule wykazane zostało, że nie ma teoretycznych podstaw, aby twierdzić, że prędkość światła w próżni jest prędkością maksymalną. Przyjęcie takiej doktryny we współczesnej fizyce wynika z nadinterpretacji matematyki, na której opiera się Szczególna Teoria Względności. Z przedstawionego modelu wynika to, w jaki sposób przy pomocy zegarów atomowych można wyznaczyć ruch względem uniwersalnego układu odniesienia, w którym propagują sygnały elektromagnetyczne. Z przedstawionego modelu wynika także, w jaki sposób można zmodyfikować eksperyment Michelsona-Morleya, aby być może był w stanie wykryć ruch względem eteru. W artykule zostało wyjaśnione co to jest czas w teoriach kinematyki. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autora.

Comments: 25 Pages. The new physical theory called the Special Theory of Ether (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2019-10-18 22:35:52
[v2] 2019-10-26 20:38:08
[v3] 2019-11-12 14:38:03

Unique-IP document downloads: 141 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus